Dergi Sahibi

Rektör Prof. Dr. İbrahim USLAN

Baş Editör

Prof. Dr. Mustafa SARIKAYA

Editörler

Asst. Prof. Zihni KOÇ

Turkey
zihnikoc@gazi.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training

Dr. Ahmet GÖKMEN

Turkey
agokmen@gazi.edu.tr
Subjects: Ecology, Sustainability and Energy,Education & Teacher Training
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Alan Editörleri

Prof. Dr. Fatma AÇIK

Turkey
fatmaacik1@gazi.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Yüksel ALTUN

Turkey
yukseloz@gazi.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: Gazi University

Prof. Dr. Bekir BULUÇ

Turkey
buluc@gazi.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Meliha YILMAZ

Turkey
ameliha@gazi.edu.tr
Subjects: Fine Arts,Education & Teacher Training,Social Science
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Nejla GÜNAY

Turkey
ngunay@gazi.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5895-8359
Subjects: Social Science
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Serçin KARATAŞ

Turkey
sercin@gazi.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Assoc. Prof. Dr. Meryem SELVİ

Turkey
meryema@gazi.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: Gazi University

Prof. Dr. Nejla YÜRÜK

Turkey
nejlayuruk@gazi.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Doç.dr. Hakan Yavuz ATAR

Turkey
hya1494@gmail.com
Subjects: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,Education & Teacher Training
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Redaktörler

Res. Assist. Zafer ERTÜRK

Turkey
zerturk35@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Res. Assist. Zafer ERTÜRK

zafererturk@gazi.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training

Res. Assist. Akça Okan YÜKSEL

Turkey
okanyuksel@gazi.edu.tr
Subjects: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,Education & Teacher Training
Institution: Gazi University, Gazi Faculty of Education, Ankara, Turkey

Res. Assist. Ömer ÇELİK

celikomer@gazi.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training

Res. Assist. Fatma BADEM

fatmabadem04@gmail.com
Subjects: Education & Teacher Training

Yayın Kurulu