Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1301-9058 | Period Tri-annual | Founded: 1985 | Publisher Gazi University |


***Dergimiz 2020 yılı sayıları için aday makale alımına başlamıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi***

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.


Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-9058 | Period Tri-annual | Founded: 1985 | Publisher Gazi University |
Cover Image


***Dergimiz 2020 yılı sayıları için aday makale alımına başlamıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi***

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.


Volume 40 - Issue 2 - Aug 6, 2020
 1. STEM Temelli Araştırmalarda Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin İncelenmesi
  Pages 329 - 355
  Nalan ZENGİN , Gökhan KAYA , Murat PEKTAŞ
 2. Türkiye’de Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi
  Pages 357 - 384
  Mahmut ÖZER
 3. Özel Yetenekli Öğrencilerin Çevre Sorunlarına Yönelik Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Kullanılarak İncelenmesi
  Pages 385 - 409
  Oğuzhan NACAROĞLU , Tahsin BOZDAĞ
 4. Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Etik Yaklaşımlarının İncelenmesi
  Pages 411 - 435
  Gamze KARAKUŞ , Osman ÇİMEN
 5. Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Okullarda Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Fen Öğretiminde Kullanılmasının Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına Etkisi ve Öğrenci Görüşleri
  Pages 437 - 480
  Belkız CAYMAZ , Abdullah AYDIN
 6. Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Yaklaşımında Kullanılan Argümantasyon Tekniklerinin Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları Üzerine Etkisi
  Pages 481 - 510
  Volkan BİLİR , Ayşegül TATLI , Candan YILDIZ , Betül Büşra EMİROĞLU , Devrim ERTUĞRUL , Gizem SAKMEN
 7. Fen Bilimleri Dersi “Güneş, Dünya ve Ay” Ünitesine Yönelik Başarı Testinin Geliştirilmesi
  Pages 511 - 551
  Gökhan SONTAY , Orhan KARAMUSTAFAOĞLU
 8. Okul Öncesi Fen Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların Tematik İçerik Analizi: 2015-2019 Yılları Arası
  Pages 553 - 589
  Melek Merve YILMAZ , Rabia ÖZEN UYAR , Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ
 9. Araştırma Görevlilerinde İş Becerikliliği ve İşle Bütünleşme Arasındaki İlişki
  Pages 591 - 620
  Burak BULUÇ , Müge ERSOY KART
 10. Okullarda Sosyal Sermaye ve Örgüt Sağlığı İlişkisi
  Pages 621 - 663
  Muhammet İ̇brahim AKYÜREK , Sabri ÇELİK
 11. 8. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediği ve Okuduğu Bilgilendirici Metinleri Özetleme Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Pages 665 - 697
  Özkan ÇETİN , Kenan BULUT
 12. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanat Etkinlikleri Konusundaki Görüşlerinin Öğretmenlik Uygulaması Kapsamında İncelenmesi
  Pages 699 - 726
  Fatih AYDOĞDU , Mine AYANOĞLU
 13. Müzik Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 727 - 757
  Ömer Can ALÇIN , Murat Kamil İNANICI
 14. Müzik Eğitiminde Kokas Pedagojisi
  Pages 759 - 774
  Tuğba ÇAĞLAK EKER
 15. Estetik Algılama ve Sanatsal Yaratım Sürecinde Sanat Motivasyonunun Önemi
  Pages 775 - 795
  Kerim LAÇİNBAY
Indexes and Platforms