Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1301-9058 | Period Tri-annual | Founded: 1985 | Publisher Gazi University |


***Dergimiz 2020 yılı sayıları için aday makale alımına başlamıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi***

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.


Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-9058 | Period Tri-annual | Founded: 1985 | Publisher Gazi University |
Cover Image


***Dergimiz 2020 yılı sayıları için aday makale alımına başlamıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi***

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.


Volume 39 - Issue 2 - Aug 2019
 1. Mikro-Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Fizik Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 627 - 654
  Demet BATMAN , Ahmet Zeki SAKA
 2. Ortaokul Öğrencilerinin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular İle Geleneksel Soruları Cevaplama Durumlarının Geliştirilen Başarı Testleri İle Karşılaştırılması
  Pages 655 - 679
  Merve SAK , Derya KALTAKÇI GÜREL
 3. Çocukların Sebze ve Meyve Tüketim Durumu: Anne ve Çocuk Görüşleri
  Pages 681 - 701
  Serap DEMİRİZ , Leyla ÖZGEN
 4. Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretimin Ortaokul Öğrencilerinin Fen Başarısı, Sorgulama Algısı ve Üstbiliş Farkındalığına Etkisi
  Pages 703 - 725
  Burcu VARLI , Şafak Uluçınar SAĞIR
 5. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Biyomimikri Algılarına Yönelik Yaptıkları Çizimlerin Analizi
  Pages 727 - 753
  Mehmet YAKIŞAN , Dilara VELİOĞLU
 6. Bağlam Temelli Yaklaşımın Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre ‘Göz’ Konusunun Öğretimi
  Pages 755 - 791
  Fethiye KARSLI BAYDERE , Ela AYDIN
 7. Çocukların Medya Okuryazarlık Düzeylerinin ve Kullanım Alışkanlıklarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 793 - 815
  Alper ASLAN , Yiğit Emrah TURGUT , İdris GÖKSU , Seda AKTI ASLAN
 8. Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tercih Gerekçelerinin İncelenmesi
  Pages 817 - 841
  İlker USTA
 9. Yerleşim Yerlerine Göre Anne Baba Tutumlarının Okul Öncesi Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi
  Pages 843 - 871
  Dudugül TEMEL , Bengü TÜRKOĞLU
 10. Evde Uygulanan Eğitim Etkinliklerinin 48-60 Aylık Çocukların Okumaya Ve Yazmaya Hazırlık Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 873 - 893
  Lütfiye COŞKUN , Ümit DENİZ
 11. Suriyeli Mülteci Çocuklara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretenlerin Yaşadıkları Durumlara İlişkin Görüşleri
  Pages 895 - 936
  Emrah BOYLU , Pınar IŞIK
 12. Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına İlişkin Metaforları
  Pages 937 - 961
  Canan AKYOL , Ömer KIZILTAN
 13. Üniversitelerde Örgüt Kültürü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
  Pages 963 - 987
  Mehmet Fatih KÖSE , Mehmet KORKMAZ
 14. Türk Yükseköğretim Sistemi Bağlamında Girişimci Üniversite Modelinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma
  Pages 989 - 1027
  Servet ÖZDEMİR , Adnan BOYACI , Ali Çağatay KILINÇ , Serkan KOŞAR
 15. Okuma Çemberlerinin Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Gelişimine Etkisi
  Pages 1029 - 1048
  Kasım YILDIRIM , Seyit ATEŞ , Hülya ÇERMİK , Birsen DOĞAN
 16. Türkiye’de Okuduğunu Anlamayı Geliştirmeye Dönük İlkokul Düzeyindeki Çalışmaların Sistematik İncelenmesi
  Pages 1049 - 1086
  Mustafa YILDIZ , Ülkü ÇOBAN SURAL , İsa BOZ
 17. Karma Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Etkinliklerin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Değerine Yönelik Tutumlarına Etkisi
  Pages 1087 - 1111
  Seher YARAR KAPTAN
 18. Investigating Consequences of Using Item Pre-knowledge in Computerized Multistage Testing
  Pages 1113 - 1134
  Halil SARI
 19. Beden Eğitiminde Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Pages 1135 - 1155
  Hikmet TURKAY , Hasan Erdem MUMCU , Abdulkerim ÇEVİKER , Esengül GÜNGÖZ , Kurtuluş ÖZLÜ
 20. İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanma Çalışması
  Pages 1157 - 1180
  Hale ALKAN , Nilay T. BÜMEN , Öner USLU
Indexes and Platforms