Dergi Hakkında

Editör
Doç. Dr. Mehmet BULUT

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE, Ankara Üniversitesi / Ankara University Prof. Melik Ertuğrul BAYRAKTARKATAL, Başkent Üniversitesi / Başkent University Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Gazi Üniversitesi / Gazi University Prof. Dr. İsmet ÇETİN, Gazi Üniversitesi / Gazi University Prof. Mehlika DÜNDAR, Gazi Üniversitesi / Gazi University Prof. Dr. Ömer GEBAN, ODTÜ / METU Prof. Dr. Ayten GENÇ, Hacettepe Üniversitesi / Hacettepe University Prof. Dr. Mehmet GÜROL, Yıldız Teknik Üniversitesi / Yıldız Technical University Prof. Dr. Ahmet KAÇAR, Kastamonu Üniversitesi / Kastamonu University Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU, Gazi Üniversitesi / Gazi University Prof. Dr. Hafize KESER, Ankara Üniversitesi / Ankara University Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ, Atatürk Üniversitesi / Atatürk University Prof. Dr. Emel KOÇ, Gazi Üniversitesi / Gazi University Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ, Selçuk Üniversitesi / Selçuk University Prof. Dr. Yüksel TUFAN, Gazi Üniversitesi / Gazi University Prof. Dr. İbrahim USLU, Gazi Üniversitesi / Gazi University Doç Dr. Necla GÜNAY, Gazi Üniversitesi / Gazi University Doç. Dr. Arif SARIÇOBAN, Hacettepe Üniversitesi / Hacettepe University Yrd. Doç. Dr. Zekiye Müge TAVİL, Gazi Üniversitesi / Gazi University

Editör Yardımcıları
Dr. Alper ALTUNÇEKİÇ

Redaktör
Ahmet GÖKMEN Mehmet EREN Serhat İNAN

Açıklama
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır. Dergimizde yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) is a refereed academic journal publishing research papers in the fields of education. The journal is published three times a year, in April, August and December. It welcomes articles by scientists from every institution and nation. The ideas puslished in our journal belong to the authors.

Tarandığımız İndeksler
ISI WEB OF SCIENCE TÜBİTAK-ULAKBİM EBSCOhost Index Copernicus ASOS TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ)