Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 1301-9058 | Period Tri-annual | Founded: 1985 | Publisher Gazi University |

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.


Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-9058 | Period Tri-annual | Founded: 1985 | Publisher Gazi University |
Cover Image

306.667

854.685

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.


Volume 39 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Çocukların Coğrafi Farkındalıkları: Montessori Eğitiminin Yansımaları
  Pages 1 - 35
  Semiha YÜKSEK USTA, Fatma TEZEL ŞAHİN
 2. Intellectual Risk Taking When Learning about Technology: Case of Prospective Science Teachers
  Pages 37 - 61
  Mustafa Serdar KÖKSAL, Pınar KÖSEOĞLU
 3. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitiminde Biyomimikri Uygulamalarına Yönelik Görüşleri
  Pages 63 - 90
  Bekir YILDIRIM
 4. Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik Konusunun Kavram Haritası ile Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi
  Pages 91 - 113
  Burcu BEKTÜZÜN, Mustafa YEL
 5. Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını Belirleme ve Çizme Durumları
  Pages 115 - 145
  Asuman DUATEPE PAKSU, Gülcan BAYRAM
 6. Matematik Öğretiminde Dijital Oyun Tasarlamanın Öğretmen Adaylarının Yaratıcılıklarına Etkisi
  Pages 147 - 169
  Nuri Can AKSOY, Betül KÜÇÜK DEMİR
 7. Matematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 171 - 191
  Berrak AYTAÇLI, Kerim GÜNDOĞDU
 8. Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Öz Yeterlik (Algı) Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması
  Pages 193 - 210
  Oğuz KELEŞ, Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ, Ayhan DİKİCİ
 9. Güncellenmiş Erken Aritmetik Testi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 211 - 247
  Asiye Beyza KAÇIRA, H. Elif DAĞLIOĞLU
 10. Grup Başarısına Göre Madde ve Kişi Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 249 - 270
  Hakan KOĞAR, Ayfer SAYIN
 11. Braille (Kabartma) Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
  Pages 271 - 295
  Mustafa DOĞUŞ, Cem ASLAN, Sümeyye OKYAR, Adnan KAN
 12. Ebeveynlerin Akıllı Cihazlarda Kullanılan İçerik Tanımlama Standartları ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi
  Pages 297 - 322
  Gülcan ÖZTÜRK, Feyza ŞAHİN
 13. Çocuğu İlkokula Devam Eden Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Görüş ve Tutumları Arasındaki İlişki
  Pages 323 - 340
  Arzu ÖZYÜREK, İsa ÖZKAN, Nadire Ferah YAVUZ, Zuhal BEGDE
 14. 3B Tasarım Uygulamalarının Uzamsal Beceriye Etkisi: Hackidhon Örneği
  Pages 341 - 371
  Bilal ATASOY, Akça Okan YÜKSEL, Selçuk ÖZDEMİR
 15. Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Hazır Olma Düzeyleri
  Pages 373 - 396
  Ferhat KARAKAYA, Nurcan UZEL, Ali GÜL, Mehmet YILMAZ
 16. Eğitim Yönetimi Alan Kitaplarında Geleneksel Yönetim Yaklaşımlarına İlişkin İleri Sürülen İnanç İfadeleri: Doğruluk ve Haklılandırma Problemi
  Pages 397 - 430
  Fatih ŞAHİN, Necati CEMALOĞLU
 17. Okul Yöneticisi Motivasyonel Dilinin Lider-Üye Etkileşimindeki Rolü Üzerine Yapısal Eşitlik Modellemesi
  Pages 431 - 456
  SELÇUK DEMİR
 18. Mesleki Karar Verme Programının Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlık Düzeyleri Üzerinde Etkililiğinin Sınanması
  Pages 457 - 476
  Gürcan ŞEKER, Alim KAYA
 19. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğretilmesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri
  Pages 477 - 502
  Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN
 20. Lise Öğrencilerinin Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Sosyal Kabul Düzeyleri
  Pages 503 - 525
  Tahsin FIRAT, İlhan KOYUNCU
 21. Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Maruz Kaldığı İstismar Davranışları
  Pages 527 - 543
  Gürcan SEÇİM
 22. Yazma Eğitiminde Süreç, Tür ve Süreç-Tür Temelli Yaklaşımların Kullanımları
  Pages 545 - 573
  Osman ÖZDEMİR
 23. Piyano Eşlikli Başlangıç Viyola Öğretiminin Entonasyon Hâkimiyeti Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
  Pages 575 - 595
  Ömer Bilgehan SONSEL, Fatma Ayfer TANRIVERDİ
 24. Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziği Perdelerinin Seslendirilmesinde Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri
  Pages 597 - 625
  Burcu AVCI AKBEL