Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-9058 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

193.985

285.351
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.
Cilt 37 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 811 - 833
  Erkan ÇALIŞKAN
 2. Üstün Yetenekli Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarına Yönelik Öğretmenlerin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 835 - 853
  Nisa Gökden Kaya, Ayşegül ATAMAN
 3. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 855 - 881
  Ayşe Duran, H. Elif Dağlıoğlu
 4. Kapsayıcı Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Öğretmenler Çocukların Bireysel Yeteneklerini Belirlemek ve Geliştirmek İçin Neler Yapıyor?
  Sayfalar 883 - 910
  H. Elif DAĞLIOĞLU, Aysun TURUPCU DOĞAN, Osman BASİT
 5. Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Aktif Müzik Eğitimi Uygulamalarının İlişkisi
  Sayfalar 911 - 938
  Kıvanç Aycan
 6. Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Aday ve Danışman Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Kapsamında Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması
  Sayfalar 939 - 989
  İsmail SARİKAYA, Osman SAMANCI, Ömer YILAR
 7. Biyoloji Öğretmen Adaylarındaki Tükenmişlik ve KPSS Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 991 - 1012
  Esra ÖZAY KÖSE, Emine Hatun DİKEN, Şeyda GÜL
 8. Felsefe Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanımı
  Sayfalar 1013 - 1040
  Serkan ÜNSAL
 9. Metaforik Okul Algısı ile Okulu Terk Eğilimi Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 1041 - 1060
  Berna YÜNER, Murat ÖZDEMİR
 10. İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal Ağ Eğilimleri ile Okulun Sosyal Ağ Yapısına Yönelik Algıları Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 1061 - 1083
  Emre ER, Temel ÇALIK
 11. Ön Lisans Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1085 - 1114
  Mustafa SIRAKAYA, Didem ALSANCAK SIRAKAYA
 12. MEB Ortaöğretim 11.Sınıf Biyoloji Ders Kitabının Bilimsel İçerik Bakımından İncelenmesi
  Sayfalar 1115 - 1140
  Ertunç GÜNDÜZ, Mehmet YILMAZ, Osman ÇİMEN, Uğur ŞEN
 13. 1990-2016 Yılları Arasında Türkiye’de Fizik Eğitimi Alanında Yayınlanmış Tezlerin İçerik Analizi
  Sayfalar 1141 - 1172
  Derya KALTAKÇI GÜREL, Aycan ÖLMEZTÜRK, Burcu DURMAZ, Esra ABUL, Hatice UZUN, Meltem IRAK, Öykü SUBAŞI, Zuhal BAYDAR
 14. Açımlayıcı Faktör Analizinde Kullanılan Faktör Çıkartma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 1173 - 1193
  Haydar KARAMAN, Burcu ATAR, Derya ÇOBANOĞLU AKTAN