Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-9058 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-9058 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

234.586

436.145
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.
Cilt 38 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Kimya Öğretmen Adaylarının Denge Konusundaki Zihinsel Modelleri ve Bilgiyi Transfer Edebilme Düzeylerinin Araştırılması
  Sayfalar 1 - 33
  Evrim URAL, Nilgün SEÇKEN
 2. Öğrencilerin Kuantum Fiziğine Giriş Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması
  Sayfalar 35 - 73
  Pervin ÜNLÜ YAVAŞ, Hasan Şahin KIZILCIK
 3. Ters Yüz Sınıf Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 75 - 99
  Süleyman YAMAN, Esra ÇAKIR
 4. Erken Okuryazarlık Becerilerinin Ev Ortamında Desteklenmesine İlişkin Çalışmaların İncelenmesi
  Sayfalar 101 - 135
  Elçin YAZICI, Adalet KANDIR
 5. Aile Katılımlı Sosyal Beceri Oyunlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 137 - 158
  Menekşe BOZ, Gonca ULUDAĞ, Hülya TOKUÇ
 6. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi (Uşak İli Örneği)
  Sayfalar 159 - 183
  Sibel YOLERİ, Gamzegül TETİK, Hatice Şebnem ÇETKEN
 7. İlköğretim Çağındaki Üstün Yetenekli Öğrencilerin Davranışsal Özelliklerinin Eğitim Ortamlarına Yansıması ve Ortaya Çıkabilecek Sorunlar
  Sayfalar 185 - 231
  Mahmut ÇİTİL, Ayşegül ATAMAN
 8. Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 233 - 262
  Serkan ASLAN, Birsel AYBEK
 9. Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Eğitsel Bilgisayar Oyunlarıyla Öğretim
  Sayfalar 263 - 298
  Eyüp YILMAZ
 10. Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarının İncelenmesi
  Sayfalar 299 - 331
  Gülçin SARAÇOĞLU, Özden DEMİRKAN, Gülsen ÜNVER
 11. Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri ile Okul Akademik İyimserliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 333 - 358
  Rıza GÖKLER, Nuray TAŞTAN
 12. ELT Pre-service Teachers’ Perceptions of Characteristics of Effective Teachers
  Sayfalar 359 - 383
  Melek ÇAKMAK, Müge GÜNDÜZ
 13. Tarih Öğretiminde Bir Cumhuriyet Aydını: Haluk Yusuf Şehsuvaroğlu ve Tarih Yazıları
  Sayfalar 385 - 404
  Bahattin DEMİRTAŞ
 14. Resimlemelerin Metne Uygunluklarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Önerisi
  Sayfalar 405 - 429
  Tülay KAYABEKİR, Adnan TEPECİK