Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-9058 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-9058 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

281.482

611.888

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.

Cilt 38 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programında Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim
  Sayfalar 431 - 447
  Ümit DENİZ, Rukiyye YILDIZ
 2. 6 Yaş Çocukların İki El Kullanımı ve El-Göz Koordinasyonu Becerilerine Dokuma Eğitiminin Etkisi
  Sayfalar 449 - 468
  Müge YURTSEVER KILIÇGÜN, Ayşe KILIÇKAYA
 3. Okul Öncesi Dönemde Mesleklere İlişkin Toplumsal Cinsiyet Algısı
  Sayfalar 469 - 512
  Sibel KARABEKMEZ, R. Günseli YILDIRIM, Güzin ÖZYILMAZ AKAMCA, A. Murat ELLEZ, Ayşe Nur BULUT ÜNER
 4. Oyun Tabanlı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımının Okul Öncesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerine Etkisi
  Sayfalar 513 - 533
  Sevda KOÇ AKRAN, İnci KOCAMAN
 5. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 535 - 566
  Devrim AKGÜNDÜZ, Pelin BAĞDİKEN
 6. Fen Bilimleri Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirme: Literatür Taraması
  Sayfalar 567 - 612
  Hüseyin İNALTUN, Salih ATEŞ
 7. Matematik Öğretmeni Adaylarının Düzlemde Dönme Dönüşümü Formüllerini Oluşturma Sürecinin İncelenmesi
  Sayfalar 613 - 633
  Hatice Kübra GÜLER, Çiğdem ARSLAN
 8. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Dilini Kullanma Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 635 - 662
  Saliha Hilal GÜLTEKİN, Hasan ES
 9. Çok Kategorili Madde Tepki Kuramı Modellerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 663 - 692
  Serap BÜYÜKKIDIK, Hakan Yavuz ATAR
 10. Dışavurumcu Sanat Yoluyla Estetik Değer Öğretimi
  Sayfalar 693 - 714
  İrfan Nihan DEMİREL
 11. İşitme Engelli Öğrenciler için Çokgenler ve Özellikleri
  Sayfalar 715 - 748
  Nejla GÜREFE
 12. Öğretmen-Aile İletişiminde WhatsApp Uygulamasının Kullanımı
  Sayfalar 749 - 776
  Aslı BALCI, Fatma TEZEL ŞAHİN
 13. Türkiye’deki Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Konulu Tezlerin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması
  Sayfalar 777 - 800
  Didem KOŞAR
 14. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı Dersleri ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 801 - 821
  Ayşe ESKİMEN